Bedrift

Description

Jeg skreddersyr pakke ut i fra deres behov.
Jeg har portabelt studioutstyr jeg kan ta med å sette opp i deres lokaler, så dere kan få fine klassiske portretter.
Det er også fint å ta portretter i miljø, da bruker vi bare lokalene som bakgrunn.